Konwersacje

konwersacje-po-angielskuZajęcia konwersacyjne w Fast Way  stanowią doskonałe uzupełnienie zarówno kursów ogólnojęzykowych jak również egzaminacyjnych.  Umożliwiają zapoznanie z żywym językiem w jego różnych odmianach. Powyższy kurs jest prowadzony głównie przez Native Speakers.

Jedynym językiem komunikacji jest język angielski. Kładziemy nacisk na przełamanie bariery komunikacyjnej i  także rozszerzenie zakresu słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego.

Podczas zajęć wykorzystujemy materiały takie jak: artykuły z prasy, Internetu, fragmenty filmów, programów TV jak również gry  związane z komunikacją. Podczas zajeć pracujemy indywidualnie, w parach, w grupach itp.

Kursy konwersacyjne to ćwiczenie umiejętności płynnego komunikowania się w życiu codziennym oraz zawodowym, dyskusji, rozszerzania zakresu słownictwa.

Cena jest uzależniona od ilości słuchaczy w grupie.