FCE, CAE, CPE

FCE-CAE-CPE

Kursy FCE, CAE oraz CPE mają na celu przygotowanie kursantów do egzaminu organizowanego przez Cambridge Examination Syndicate.

Szkoła Fast Way przygotowuje do tych egzaminów przede wszystkim poprzez rozwinięcie wszystkich pięciu umiejętności językowych tj. czytania, mówienia, słuchania, pisania oraz wiedzy gramatycznej. Bardzo ważnym elementem tych kursów jest zapoznanie się z technikami egzaminacyjnymi pozwalającymi na lepsze wykorzystanie możliwości językowych kursanta w różnych zadaniach egzaminacyjnych. Nasi lektorzy, poprzez zdobyte doświadczenie świetnie przygotowują do egzaminów Cambridge, jak również ogólnie poszerzają zdobytą już wiedzę i uzupełniają ją o nowe elementy.

Zajęcia są prowadzone tylko przez Native Speakers w grupach max do 10 osób.